Dergahımız kapattırılamaz!

 
aabf baskani

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyon Başkanı Özgür Turak: Avusturya Yasalarının aldığı kararlar üzere açıktır ki: hiç bir dernek ve dergahımız kapattırılamaz!

Bugüne kadar bizim Aleviliğimiz ne Sünniler nede Şiiler tarafından bile sorgulanamazken, bugün İslam-Alevi İnanç Toplumu diye bir grup bizim Aleviliğimizi sorgular ve Aleviliğimizi yaşamayı yasaklar oldu!

4 Ekim 2018 tarihinde Avusturya Din İşleri Dairesi (Kultusamt) İslam-Alevi İnanç Toplumu’nun (Almanca açılımı: İslamisch-Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich, İAGÖ) şikayeti üzere Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve bağımsız Alevi Derneklerine bir tebligat yollamıştı. Bu tebligatta İslam-Alevi İnanç Toplumu’nun kurumsal sahasının dışında bulunan tüm Alevi Derneklerinin ya “Alevi” ismini kullanmayı bırakıp, Alevilik ritüellerini (cenaze erkanı, evlilik erkanı, helallik ve cem erkanı, kirvelik ve müsahiplik erkanı, semah, saz çalmak, lokma, deyiş, gülbang, duvazı-imam, kırkyemeği vs.) uygulamayı kesmeleri yada İslam-Alevi İnanç Toplumu’nun bünyesine geçmek zorunda oldukları yazıyordu. İslam-Alevi İnanç Toplumu Avusturya İslam Yasasın’dan (Islamgesetz) aldığı yetkiyle kendi bünyesi dışında bulunan tüm Alevi derneklerini kapattırmakla tehdit ediyor.

İslam-Alevi İnanç Toplumu’nun bazı yetkilileri daha öncede benzer bir şikayetle dergahlarımızı kapattırma tehditinde bulunmuştu. Bizler daha önce Avusturya mahkemelerinde hakkımızı aradık. Aşağı Avusturya eyaletine bağlı St.Pölten şehrinde bulunan Alevi Cemevimiz üzerinden Aşağı Avusturya Yerel İdari Mahkeme’si (Landesverwaltungsgerichtshof) kararıyla 20.12.2016 tarihinde dergahlarımızın İslam Yasası baz alınarak, kapattırılamaz olduğu kesinleşmişti. Bunun üzerine Avusturya İçişleri Bakanlığı (İnnenministerium) yasal süreç ve işlem gereği temyize (Revision) gitmişti ve dava Avusturya Yüksek İdari Mahkemesine (Bundesverwaltungsgerichtshof) sevkedilmişti. Yüksek İdari Mahkemesi 27.02.2018 bu temyiz başvurusunu redetti.  

  

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı olarak, kendim ve yönetim kurulu çalışma ve yol arkadaşlarım adına, tekrar belirtmek istiyorum ki, ne AABF’ye bağlı olan neden bağımsız olan Alevi dernek ve dergahlarımız, Avusturya yasalarının verdiği kararlar gereği, kapattırılamaz!

St.Pölten Cemevi Alevi Kültür Merkezi yönetimi Mehmet Mercan’ın öncülüğünde, St.Pölten Cemevi ve Alevi dergahımıza bağlı olan canlarımızı: “Eğer İslam-Alevi İnanç Toplumu’na üye olmazsak, Cemevimiz ve dergahımız kapattırılacaktır” diyerek yanıltmıştır. Üyelerimizin büyük bir kısmının iradesi dışında St.Pölten Cemevi ve Alevi Kültür Derneğimizi İslam-Alevi İnanç Toplumuna bağlamıştır. Avusturya Din İşleri Dairesi bu skandala alet olmuştur. Bizler AABF olarak konuyla ilgili yasal işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız.

Dergahlarımızı içeriden bozguna uğratmaya çalışanlar var. İslamlaştırma çabaları artık canlarımız korkutularak ve yanıltılarak gerçekleştirilmeye çalışılıyor. AABF yönetim kurulu olarak bütün canlarımıza şunu belirtmek istiyoruz: Oyunlara gelmeyin! Bugüne kadar bizim Aleviliğimiz ne Sünniler nede Şiiler tarafından bile sorugulanamazken, bugün İslam-Alevi İnanç Toplumu diye bir grup bizim Aleviliğimiz sorgular ve Aleviliğimizi yaşamayı yasaklar oldu! Bizler mücadelemizi atalarımızdan aldığımız direniş ruhuyla İnsan-ı Kâmil imanında sürdürmeye devam edeceğiz! 

 

AJT, Dezember 2018